top of page

Esimerkkejä asiantuntija-palveluistamme

CFO & Controller palvelut

Yrityksen strategisten mittareiden ja niiden seurannan kehittäminen

Johdon raportoinnin ja budjetoinnin kehittäminen

Kassavirtojen hallinta & ennustaminen

Kannattavuuden analysointi ja kehittäminen

Tilinpäätös – ja ulkoisen raportoinnin konsultaatio

Taloushallinnon prosessien kehitys

 

Rahoitus

Startup- ja kasvurahoitus
Kiinteistö, tontti – ja RS-rahoitus
Business Finland


 

Järjestelmäkehitys ja analytiikkapalvelut

Järjestelmäkehitys sekä järjestelmien käyttöönottoprojektit

(mm. ERP, CRM, taloushallinto-ohjelmistot)

Integraatioprojektit ja järjestelmäkehitys

Raportointiratkaisut ja esim. BI-raportointi

Muut palvelut

Arvonmääritys
Kilpailija-analyysi
Taloushallinnon nykytila-arviointi ja kehittäminen

Tyypillisiä yhteistyöhön johtavia tilanteita:

VÄLIAIKAISUUS

Ulkoinen CFO, talouspäällikkö tai controller on helppo ja kustannustehokas ratkaisu yrityksesi oman henkilön vanhempainvapaan, opintovapaan tai muun määräaikaisen ja pitkäkestoisemman poissaolon ajaksi. Saat yrityksesi käyttöön kokeneen ja osaavan henkilön joka pystyy ottamaan kokonaisuuden nopeasti haltuun, eikä vieroksu tehtävän määräaikaisuutta. Vastaavan kokemustason osaajia on usein vaikea houkutella työsuhteeseen määräajaksi.

STARTUP-LIIKETOIMINTA

Kun yrityksessäsi vasta luodaan talouden prosesseja, etsitään rahoitusta ja puntaroidaan kassan riittävyyttä, on ulkoisen talousammattilaisen apu yleensä järkevin ja kustannustehokkain ratkaisu. Autamme sinut alkuun, löytämään sopivat ratkaisut sekä tekijät eri toimintoihin ja autamme esimerkiksi rahoituksen löytämisessä.

KASVUYRITYKSET

Liiketoiminta kasvaa nopeasti ja yrityksesi tarvitsee ammattilaisen apua mahdollisesti jo olemassa olevan taloushallinnon tueksi tai esimerkiksi tilitoimiston rinnalle. Taloushallinnon prosesseja pitäisi kehittää kasvun myötä tai viimeinkin vaihtaa järjestelmä vastaamaan liiketoiminnan muuttuneisiin tarpeisiin. Tai yrityksesi saattaa tarvita esimerkiksi lisärahoitusta kasvusi tueksi.

JÄRJESTELMÄPROJEKTIT JA MUUT ERILLISPROJEKTIT

Ulkoistetun ammattilaisen apu on luonteva ratkaisu kun yrityksesi tarvitsee ammattilaisen tiettyyn määräaikaiseen ja erilliseen projektiin tai kokonaisuuteen. Kyseessä voi olla uuden järjestelmän käyttöönotto tai vasta muutoksen tarpeellisuuden ja vaihtoehtojen kartoitus. Tai ehkä jo käyttöönotetusta järjestelmästä ei saada luotua johdon käyttöön haluttuja tietoja ja raportteja? Tai yrityksesi on saanut yrityksen taloushallinnon voimavaroihin nähden suuren erillisprojektin, jonka talouden seurantaan halutaan projektin keston ajaksi osaava controller?

Jukka Vartiainen

”Elämän mysteeri ei ole ratkaistava ongelma, vaan
koettava todellisuus”

F. HERBERT

bottom of page